03 augustus 2021

Raadsvergadering 2 juli 2020 (gewijzigd)

maandag 29 juni 2020

Op donderdag 2 juli vindt in het gemeentehuis in Exloo om 19.00 uur een vergadering van de gemeenteraad plaats. De vergadering begint met het oriënterende deel, aansluitend vindt de besluitvormende vergadering plaats, hiermee komt de orienterende raadsbijeenkomst van 1 juli te vervallen. 

Voor de orienterende raadsbijeenkomst zullen alleen de woordvoerders bijeenkomen.
Voor de besluitvormende raadsvergadering zal de gemeenteraad fysiek bijeenkomen met een quorum.

De publieke tribune blijft gesloten voor het publiek.

De stukken voor deze vergadering kunt u hier inzien.

Inspreken
Wilt u inspreken tijdens de vergadering? Meld dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur bij de griffie, via griffie@borger-odoorn.nl of telefoonnummer 140591. 

Volgen
U kunt ook meekijken of –luisteren via www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether 106.0).