10 juli 2020

Oriƫnterende Raadsbijeenkomst 17 juni 2020

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 27 februari 2020

  • Stukken Onderwerp
  • 20.00550 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 27-02-2020
 • 6

  Variantenkeuze Melkweg Klijndijk

  • Stukken Onderwerp
  • 20.01334 Raadsvoorstel variantenkeuze Melkweg Klijndijk
  • 20.01337 Melkweg, variant A
  • 20.01338 Melkweg, variant B
  • 20.01339 Melkweg, variant C
  • 20.01340 Bewonersraadpleging Melkweg
  • 20.01341 Presentatie Melkweg 25-02-2020
  • 20.01342 GVVP Borger-Odoorn
  • 20.01343 Rapport Verkeer Klijndijk
  • 20.01347 Raadsbesluit variantenkeuze Melkweg Klijndijk
  • 20.01398 Notitie van Werkgroep Klijndijk aan College 27-05-2020
 • 7

  Gemeentelijke bijdrage Borger-Odoorn aan het gebiedsfonds Drentse Monden Oostermoer

  • Stukken Onderwerp
  • 20.01141 Raadsbesluit jaarlijkse bijdrage gemeente aan het gebiedsfonds .
  • 20.01038 Raadsvoorstel jaarlijkse bijdrage gemeente aan het gebiedsfonds
 • 8

  Evaluatienotitie Sociaal Domein, brochure en concept bestuurlijke reactie

  • Stukken Onderwerp
  • 20.01237 Raadsbesluit Evaluatie Sociaal Domein
  • 20.00336 Evaluatienotitie sociaal domein
  • 20.00452 Brochure Evaluatie Sociaal Domein, def.
  • 20.00582 Bestuurlijke reactie op de Evaluatie sociaal domein
  • 20.00747 Planning bestuurlijke traject Evaluatie Sociaal Domein
  • 20.00748 Raadsvoorstel evaluatie Sociaal Domein, raadsvoorstel
  • 20.00749 Programma presentatie gemeenteraad, 18 mei 2020
  • 20.00937 Zienswijze Adviesraad Sociaal Domein, Evaluatie Sociaal Domein
  • 20.00989 Reactie op uw zienswijze m.b.t. de evaluatie sociaal domein
 • 9

  Beleidsnotitie Adviesraad over de conceptbeleidsnotitie Mantelzorg 2020+

  • Stukken Onderwerp
  • 20.00526 Concept Beleidsnotitie Mantelzorg 2020+
  • 20.01118 Brief aan de Adviesraad nav advies beleidsnotitie Mantelzorg 2020+
  • 20.01195 Advies Adviesraad conceptbeleidsnotitie Mantelzorg 2020+
  • 20.01213 Raadsvoorstel conceptbeleidsnotitie Mantelzorg 2020+
  • 20.01218 Raadsbesluit conceptbeleidsnotitie Mantelzorg 2020+
 • 10

  Sluiting