27 mei 2020

Oriƫnterende Raadsbijeenkomst 19 maart 2020

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst d.d. 27-02-2020

  • Stukken Onderwerp
  • 20.00550 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 27-02-2020
 • 6

  Kadernota 2021 Recreatieschap Drenthe

  • Stukken Onderwerp
  • 20.00292 Recreatieschap Drenthe Kadernota 2021
  • 20.00294 Raadsvoorstel Recreatieschap Drenthe Kadernota 2021
  • 20.00295 Raadsbesluit Recreatieschap Drenthe Kadernota 2021
 • 7

  Oud papier 2020

  • Stukken Onderwerp
  • 20.00538 Raadsvoorstel situatie oud papier 2020
  • 20.00539 Raadsbesluit situatie oud papier 2020
 • 8

  Advies NRD gedeeltelijke verdubbeling.

  • Stukken Onderwerp
  • 20.00598 Raadsvoorstel advies NRD gedeeltelijke verdubbeling N34
  • 20.00600 Brief aan gedeputeerde Staten van Drenthe - advies NRD gedeeltelijke verdubbeling N34
  • 20.00602 Raadsbesluit advies NRD gedeeltelijke verdubbeling
  • 20.00603 Brief Provincie - Ter inzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailiniveau gedeeltelijke verdubbeling N34
  • 20.00639 Notitie Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34
  • 20.00640 Gedeeltelijke verdubbeling N34 - Verkeersonderzoek: oplegnotitie (Bijlage 1)
  • 20.00641 Gedeeltelijke verdubbeling N34 - Verkeersonderzoek deel 1: Nut- en noodzaak maatregelen N34 (Bijlage 2)
  • 20.00642 Gedeeltelijke verdubbeling N34 - Verkeersonderzoek deel 2: Alternatieven N34 (Bijlage 3)
  • 20.00643 Gedeeltelijke verdubbeling N34 - Verkeersonderzoek: achtergrondinformatie oplossingsrichtingen en alternatieven (Bijlage 4)
  • 20.00644 Gedeeltelijke verdubbeling N34 - Verkeersonderzoek: beschrijving verkeersmodel (Bijlage 5)
  • 20.00645 Gedeeltelijke verdubbeling N34 - Gebiedsanalyse stap 1: inventarisatie (Bijlage 6)
  • 20.00646 Gedeeltelijke verdubbeling N34 - Gebiedsanalyse stap 2: analyse (Bijlage 7)
  • 20.00647 Gedeeltelijke verdubbeling N34 - Omgevingsproces: resultaten participatie (Bijlage 8)
  • 20.00648 Factsheet: Gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen - De Punt (algemeen)
  • 20.00649 Factsheet: Gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen - De Punt (gebiedsanalyse)
  • 20.00650 Factsheet: Gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen - De Punt (Proces en planning)
  • 20.00651 Factsheet: Gedeeltelijke verdubbeling N34 Emmen - De Punt (verkeersonderzoek)
 • 9

  Sluiting