10 juli 2020

Oriƫnterende Raadsbijeenkomst 6 februari 2020

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst d.d. 16 januari 2020

  • Stukken Onderwerp
  • 20.00141 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 16 januari 2020
 • 6

  Veiligheidsregio Drenthe: diverse beleidsdocumenten

  • Stukken Onderwerp
  • 20.00179 Raadsvoorstel Veiligheidsregio Drenthe: diverse (beleids)documenten
  • 20.00184 Raadsbesluit Veiligheidsregio Drenthe: diverse (beleids)documenten
  • 20.00185 Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Drenthe
  • 20.00186 Ontwerp-Beleidsvisie 2020-2023 Veiligheidsregio Drenthe
  • 20.00187 Ontwerp-Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe
  • 20.00188 Ontwerp-gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Drenthe
 • 7

  Sluiting