10 juli 2020

Oriënterende Raadsbijeenkomst 27 februari 2020

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst d.d. 6 februari 2020

  • Stukken Onderwerp
  • 20.00372 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 6 februari 2020
 • 6

  Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Melkweg 57d te Klijndijk’

  • Stukken Onderwerp
  • 20.00135 Leeswijzer vaststellen bestemmingsplan buitengebied Melkweg 57d te Klijndijk
  • 20.00134 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Melkweg 57d te Klijndijk
  • 19.02530 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Melkweg 57d te Klijndijk
  • 20.00129 Toelichting bestemmingsplan Buitengebied Melkweg 57d te Klijndijk
  • 20.00130 Toelichting bijlagen bestemmingsplan Buitengebied Melkweg 57d te Klijndijk
  • 20.00131 Regels bestemmingsplan Buitengebied Melkweg 57d te Klijndijk
  • 20.00132 Regels bijlagen bestemmingsplan Buitengebied Melkweg 57d te Klijndijk
  • 20.00133 Verbeelding bestemmingsplan Buitengebied Melkweg 57d te Klijndijk
 • 7

  Sluiting