29 maart 2020

Oriënterende Raadsbijeenkomst 16 januari 2020

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst d.d. 12 december 2019

  • Stukken Onderwerp
  • 19.02922 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 12 december 2019
 • 7

  Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied Buinen, Spoorstraat perceel N 413’

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01845 Reactie brandweer veiligheidsregio Drenthe - Buinen, bestemmingsplan Spoorstraat 2 en 6
  • 19.01847 Reactie vooroverleg provincie Drenthe Buinen, bestemmingsplan Spoorstraat 2 en 6
  • 19.01848 Reactie waterschap Hunze en Aa's - Buinen, bestemmingsplan Spoorstraat 2 en 6
  • 19.01849 Verbeelding bestemmingsplan Buitengebied Buinen, Spoorstraat N 413
  • 19.01850 Toelichting bestemmingsplan Buitengebied Buinen, Spoorstraat N 413
  • 19.01851 Archeologisch onderzoek bestemmingsplan Buitengebied Buinen, Spoorstraat N 413
  • 19.01852 Watertoets bestemmingsplan Buitengebied Buinen, Spoorstraat N 413
  • 19.01853 Bodemonderzoek bestemmingsplan Buitengebied Buinen, Spoorstraat N 413
  • 19.01854 Staat van bedrijven bestemmingsplan Buitengebied Buinen, Spoorstraat N 413
  • 19.01855 Landschapsplan bestemmingsplan Buitengebied Buinen, Spoorstraat N 413
  • 19.01856 Regels bestemmingsplan Buitengebied Buinen, Spoorstraat N 413
  • 19.02803 Raadsbesluit vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Buinen, Spoorstraat perceel N413
  • 19.02804 Stikstofberekening bestemmingsplan Buitengebied Buinen, Spoorstraat perceel N413
  • 19.02805 Raadsvoorstel bestemmingsplan Buitengebied Buinen, Spoorstraat perceel N413
  • 19.02898 Leeswijzer vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Buinen Spoorstraat N413
 • 8

  Vaststellen beheersverordening Borger - Daalkampen fase II

 • 10

  Sluiting