29 maart 2020

Oriënterende Raadsbijeenkomst 12 december 2019

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Demonstratie Hartveilig

 • 3

  Spreekrecht burgers

 • 4

  Presentaties

 • 5

  Vaststellen agenda

 • 6

  Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst d.d. 28 november 2019

  • Stukken Onderwerp
  • 19.02807 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 28 november 2019
 • 7

  Alcoholpreventie- en handhavingsbeleid 2020-2024 ‘Ontnuchterend!’

  • Stukken Onderwerp
  • 19.02651 Raadsvoorstel alcoholpreventie- en handhavingsbeleid 2020-2024 ‘Ontnuchterend!’
  • 19.02747 Raadsbesluit alcoholpreventie- en handhavingsbeleid 2020-2024 ‘Ontnuchterend!’
  • 19.02652 Alcoholpreventie- en handhavingsplan 2020-2024 'Ontnuchterend!'
 • 8

  Sluiting