27 mei 2020

Oriƫnterende Raadsbijeenkomst 28 november 2019

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst d.d. 14 november 2019

  • Stukken Onderwerp
  • 19.02631 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 14-11-2019
 • 6

  Evaluatie afval 2019 en doorkijk 2020

  • Stukken Onderwerp
  • 19.02280 Raadsvoorstel evaluatie afval 2019 en doorkijk 2020
  • 19.02313 Raadsbesluit evaluatie afval 2019 en doorkijk 2020
  • 19.02176 Doorkijk 2019 en 2020
 • 7

  Vaststellen bestemmingsplan "Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering"

  • Stukken Onderwerp
  • 19.02494 Raadsvoorstel bedrijvenpark zuid groningen geluidszonering
  • 19.02493 Raadsbesluit bestemmingsplan Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering
  • 17.02811 Besluit hogere waarde wet geluidhinder Bedrijvenpark Zuid Groningen, geluidszonering
  • 19.02476 Vaststelling bestemmingsplan Bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering
  • 19.02477 Verbeelding bestemmingsplan bedrijvenpark Zuid Groningen, Geluidszonering
 • 8

  Afvalstoffenverordening gemeente Borger-Odoorn 2019

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00615 Raadsvoorstel afvalstoffenverordening gemeente Borger-Odoorn 2019
  • 19.00616 Raadsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Borger-Odoorn 2019
  • 19.02410 Defintieve Afvalstoffenverorderning gemeente Borger-Odoorn 2019
 • 9

  Sluiting