02 juni 2020

Oriƫnterende Raadsbijeenkomst 14 november 2019

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst d.d. 17 oktober 2019

  • Stukken Onderwerp
  • 19.02392 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 17 oktober 2019
 • 6

  Invoeren Verzilverlening

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01592 Raadsvoorstel Instemmen met invoering verzilverlening
  • 19.01591 Raadbesluit invoering verzilverlening
  • 19.02230 Verordening Verzilverlening Borger-Odoorn 2019
 • 7

  Vergunningverlening Toezicht en Handhavingsbeleid 2020 gemeente Borger-Odoorn

  • Stukken Onderwerp
  • 19.02251 Raadsvoorstel VTH-beleid 2020
  • 19.02252 Raadsbesluit VTH-beleid 2020
  • 17.00113 Toezichts- en handhavingsbeleid Borger Odoorn Toezicht 2020
  • 19.02241 VTH-beleid 2020
 • 8

  Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe 1.0

  • Stukken Onderwerp
  • 19.02347 Raadsvoorstel Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe 1.0
  • 19.02431 Raadsbesluit Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe 1.0
  • 19.02432 Startnotitie RES Drenthe definitief
 • 9

  Politie eenheid Noord-Nederland: ontwerp-Regionaal Beleidsplan 2020 e.v.

  • Stukken Onderwerp
  • 19.02497 Raadsbesluit politie eenheid Noord-Nederland: ontwerp-Regionaal Beleidsplan 2020-2023
  • 19.02537 Regionaal Beleidsplan 2020-2023 Politie eenheid N-Nederland
  • 19.02538 Infographic Regionaal Beleidsplan 2020-2023 Politie eenheid N-Nederland
 • 10

  Sluiting