10 juli 2020

Oriënterende Raadsbijeenkomst 5 september 2019

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst orienterende raadsbijeenkomst d.d. 4 juli 2019

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01788 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 4 juli 2019
 • 6

  Maatwerksubsidie Kern en Kader dorpshuisfunctie Odoorn

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01377 Raadsvoorstel maatwerksubsidie Kern en Kader dorpshuisfunctie Odoorn
  • 19.01422 Raadsbesluit maatwerksubsidie Kern en Kader dorpshuisfunctie Odoorn
  • 19.01343 Verzoek dorpsbelangen Odoorn
 • 7

  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Het Land van Bartje’

  • Stukken Onderwerp
  • 18.02066 1e Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Het Land van Bartje (aangehouden)
  • 19.01569 2e Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02065 Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 16.23857 Nota van uitgangspunten wijziging bestemmingsplan Landal Land van Bartje
  • 18.02090 Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Het Land van Bartje
  • 19.01416 Toelichting vaststellen bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 19.01417 Regels vaststellen bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 19.01418 Verbeelding vaststellen bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 19.01419 Toelichting bijlagen vaststellen bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 19.01420 Regels bijlagen vaststellen bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 19.01425 Memo Land van Bartje nav bijeenkomst omwonenden en Land van Bartje 8-5-2019
 • 8

  Sluiting