02 juni 2020

Oriƫnterende Raadsbijeenkomst 4 juli 2019

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst orienterende raadsbijeenkomst d.d. 20 juni 2019

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01662 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 20 juni 2019
 • 6

  Concept begroting 2020 Wedeka bedrijven

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01403 Raadsvoorstel concept begroting 2020 en jaarverslag 2018 Wedeka bedrijven
  • 19.01503 Raadsbesluit concept begroting 2020 en jaarverslag 2018 Wedeka bedrijven
  • 19.01506 Bijlage: begroting 2020 Wedeka bedrijven
  • 19.01510 Bijlage: jaarverslag 2018 Wedeka bedrijven
 • 7

  P & C documenten RUD Drenthe

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01383 Raadsvoorstel P en C documenten RUD Drenthe
  • 19.01384 Aanbiedingsbrief P en C documenten
  • 19.01385 Jaarverslag en jaarrekening 2018
  • 19.01386 Controleverklaring
  • 19.01387 Accountantsverklaring
  • 19.01388 Concept begrotigingswijziging 2019
  • 19.01389 Concept-ontwerpbegroting 2020
  • 19.01390 Ontwikkelprogramma 2019-2020
  • 19.01391 Brief ondernemingsraad RUD Drenthe
  • 19.01392 Raadsbesluit P en C documenten RUD Drenthe
  • 19.01402 Reactie P en C documenten RUD Drenthe
 • 8

  Sluiting