18 september 2019

Oriënterende Raadsbijeenkomst 6 juni 2019

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst oriënterende raadsbijeenkomst 09-05-2019

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01264 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 9 mei 2019
 • 6

  Nota reserves en voorzieningen

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00715 Raadsvoorstel nota Reserves en voorzieningen 2019
  • 19.00790 Raadsbesluit nota reserves en voorzieningen
  • 19.00821 Nota reserves en voorzieningen versie college
  • 19.00822 Bijlage 1 kengetallen
  • 19.00823 Bijlage 2 overzicht reserves en voorzieningen
 • 7

  Een andere exploitatieopzet voor Daalkampen 2 te Borger

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00898 Raadsvoorstel exploitatieopzet voor Daalkampen 2 te Borger
  • 19.00914 Raadsbesluit exploitatieopzet voor Daalkampen 2 te Borger (concept-raadsbesluit)
  • 19.00979 bijlage 1: varianten grondexploitatie
  • 19.01114 Daalkampen II, fase 2a
 • 8

  Concept begroting 2020 EMCO-groep en jaarverslag 2018

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01119 Raadsvoorstel concept begroting 2020 EMCO-groep en Jaarverslag 2018
  • 19.01120 Jaarverslag 2018 EMCO-groep
  • 19.01121 Concept begroting 2020 EMCO-groep
  • 19.01225 Raadsbesluit concept begroting 2020 en jaarverslag 2018 EMCO-groep
  • 19.01226 Reactie op concept begroting 2020 EMCO-groep
 • 9

  Veiligheidsregio Drenthe: ontwerpbegroting 2020 en aanvulling reserves

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01068 Brief Veiligheidsregio Drenthe: Ontwerpbegroting 2020 VRD
  • 19.01069 Ontwerpbegroting 2020 VRD Drenthe
  • 19.01248 Raadsvoorstel veiligheidsregio Drenthe: conceptbegroting 2020 en aanvulling reserves
  • 19.01270 Raadsbesluit veiligheidsregio Drenthe: ontwerpbegroting 2020 en aanvulling reserves
 • 10

  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Zonneparken in verband met de LOFAR-radiotelescoop

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01252 Raadsbesluit gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Zonneparken in verband met de LOFAR-radiotelescoop
  • 19.01256 Tekstvoorstel Astron zonneparken
  • 19.01257 Concept convenant zonneparken
  • 19.01266 Raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplannen Zonneparken in verband met de LOFAR-radiotelescoop
 • 11

  Jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van GGD Drenthe.

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01072 GGD Drenthe: Aanbieding jaarstukken 2018, kaderbrief 2020, ontwerpbegroting 2020 GGD Drenthe
  • 19.01073 Kaderbrief 2020 GGD Drenthe
  • 19.01074 Jaarverslag GGD Drenthe 2018-LR
  • 19.01075 Jaarverslag GGD Drenthe Publiek 2018
  • 19.01076 Beleidsbegroting GGD Drenthe 2020
  • 19.01077 GGD controleverklaring 2018
  • 19.01078 GGD Drenthe - Accountantsverslag 2018
  • 19.01273 Raadsvoorstel jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van GGD Drenthe.
  • 19.01280 Jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van GGD Drenthe.
  • 19.01284 Zienswijze ontwerpbegroting 2020
  • 19.01356 Bijlage: brief GGD aan VWS inzake VTD
  • 19.01381 Raadsbesluit jaarstukken 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van GGD Drenthe.
 • 12

  Sluiting