02 juni 2020

Oriënterende Raadsbijeenkomst 9 mei 2019

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst oriënterende raadsbijeenkomst 11-04-2019

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01020 Besluitenlijst oriënterende raadsbijeenkomst 11-04-2019
 • 6

  Afsluiten Regio Deal Zuid en Oost Drenthe (+ presentatie)

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01045 Raadsvoorstel afsluiten Regio Deal Zuid en Oost Drenthe
  • 19.01047 Raadsbesluit Afsluiten Regiodeal Zuid en Oost Drenthe
  • 19.01056 Bijlage 1 Inhoud Regio Deal Zuid en Oost Drenthe
  • 19.01057 Bijlage 2 Governance
  • 19.01062 Bijlage 3 Voorstel Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe
  • 19.01081 Bijlage 4 Raadsbrief Regio Deal Zuid en Oost Drenthe
  • 19.01082 Bijlage 5 Raadsbrief aan min van LNV
  • 19.01083 Bijlage 6 Memo proces regiodael en concept two-pager
  • 19.01090 Bijlage 7 Oplegger inhoud Regiodeal Zuid en Oost Drenthe
 • 7

  Begrotingswijziging 2019 Wedeka bedrijven

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00721 Raadsvoorstel concept begrotingswijziging 2019 Wedeka bedrijven
  • 19.00722 Bijlage: begrotingswijziging 2019 Wedeka bedrijven
  • 19.00724 Raadsbesluit begrotingswijziging 2019 Wedeka bedrijven
  • 19.00771 Zienswijze begrotingswijziging 2019 Wedeka bedrijven
 • 8

  Wijziging GR bvo Publiek Vervoer Groningen Drenthe

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00902 Wijzigingstabel 2019 GR bvo Publiek Vervoer Groningen Drenthe
  • 19.00904 Raadsvoorstel toestemming gemeenteraad wijziging GR bvo Publiek Vervoer Groningen Drenthe
  • 19.00906 Raadsbesluit toestemming wijziging GR bvo Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 • 9

  Publiek Vervoer jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020

  • Stukken Onderwerp
  • 19.01029 Raadsvoorstel Publiek Vervoer jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020
  • 19.01030 Jaarstukken 2018 Publiek Vervoer
  • 19.01031 Voorstel jaarrekening 2018 PV
  • 19.01032 Bestemmingsreserve 2019 Publiek Vervoer
  • 19.01033 Ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023
  • 19.01034 Voorstel ontwerp meerjarenbegroting 2020-2023
  • 19.01035 Addendum DVO Publiek Vervoer - gemeenten
  • 19.01098 Raadsbesluit PV jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020
 • 10

  Onttrekking aan de openbaarheid van een deel van de Veldkampsweg Westdorp

  • Stukken Onderwerp
  • 18.03200 Situatietekening onttrekking aan de openbaarheid Veldkampsweg tussen Eeshoornweg en Schoonloërstraat
  • 18.03260 Raadsvoorstel onttrekking aan de openbaarheid van het verkeer van het onverharde deel van de Veldkampsweg te Westdorp
  • 19.00012 Raadsbesluit onttrekking aan de openbaarheid van het verkeer van het onverharde deel van de Veldkampsweg te Westdorp
  • 19.00270 Publicatie voornemen tot onttrekking aan de openbaarheid Veldkampswweg
  • 19.00719 Onttrekking aan de openbaarheid van een deel van de Veldkampsweg Westdorp
 • 11

  Sluiting