20 juni 2019

Oriƫnterende Raadsbijeenkomst 11 april 2019

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst orienterende raadsbijeenkomst 28-03-2019

 • 6

  Tussenevaluatie Cultuurbeleid

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00681 Tussenevaluatie Cultuur verbindt!
  • 19.00775 Raadsvoorstel tussenevaluatie uitvoering cultuurbeleid
  • 19.00777 Raadsbesluit tussenevaluatie uitvoering cultuurbeleid
 • 7

  Sluiting