20 juni 2019

Oriënterende Raadsbijeenkomst 28 maart 2019

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst orienterende raadsbijeenkomst 28-02-2019

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00577 Besluitenlijst oriënterende raadsbijeenkomst 28-02-2019
 • 6

  Begrotingswijziging 2019 EMCO-groep

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00357 Raadsvoorstel gewijzigde begroting 2019 EMCO-groep
  • 19.00362 Raadsbesluit gewijzigde begroting 2019 EMCO-groep
  • 19.00368 Zienswijze Borger-Odoorn omtrent begrotingswijziging 2019 EMCO-groep
  • 19.00397 Brief DB EMCO-groep Begrotingswijziging 2019
  • 19.00477 Collegevoorstel begrotingswijziging 2019 EMCO-groep
 • 7

  Memo gebruik van de voetbalvelden in 2e Exloermond

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00653 PvdA: Verzoek tot agenderen ingekomen stuk
  • 19.00679 Leefbaar Borger-Odoorn: Verzoek tot agenderen ingekomen stuk
 • 8

  Oplegger Bestuurlijk Transformatieakkoord Jeugd Drenthe

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00686 D66, CDA, PvdA: Verzoek tot agenderen ingekomen stuk
 • 9

  Sluiting