23 augustus 2019

Oriƫnterende Raadsbijeenkomst 28 februari 2019

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst orienterende raadsbijeenkomst 07-02-2018

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00420 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 7 februari 2019
 • 6

  Nota van uitgangspunten dienstverlening (in aanwezigheid van ambtelijk adviseur dhr. Steenbergen

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00040 Raadsvoorstel Nota van uitgangspunten dienstverlening
  • 19.00180 Raadsbesluit nota van uitgangspunten dienstverlening
  • 19.00184 Nota van uitgangspunten dienstverlening: Benaderbaar, bereikbaar en begrijpelijk
  • 19.00260 Onze dienstverlening: Bereikbaar Benaderbaar en Begrijpelijk
 • 7

  Wijziging gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00190 Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven
  • 19.00191 Brief AB Wedeka bedrijven: Aanpassing gemeenschappelijke regeling Wedeka Bedrijven (GR) volgens de Wet algemene regels van herindeling (Wet ahri)
  • 19.00192 Raadsbesluit wijziging gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven
 • 8

  Kadernota 2020 GR Recreatieschap Drenthe

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00318 Kadernota Recreatieschap Drenthe 2020
  • 19.00320 Raadsvoorstel Kadernota GR Recreatieschap Drenthe 2020
  • 19.00321 Raadsbesluit Kadernota GR Recreatieschap Drenthe 2020
 • 9

  Jaarverslag toezicht en handhaving 2017

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00480 Verzoek agenderen ingekomen stuk fractie PvdA inzake jaarverslag toezicht en handhaving 2017
 • 10

  Update dossiers wind en zon voor gemeenteraad

  • Stukken Onderwerp
  • 19.00503 Verzoek agenderen ingekomen stuk fractie Leefbaar Borger-Odoorn inzake Update dossiers wind en zon voor gemeenteraad
 • 11

  Sluiting