19 april 2019

Oriënterende Raadsbijeenkomst 31 oktober 2018

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst oriënterende raadsbijeenkomst ....

 • 6

  Vaststelling bestemmingsplan ‘Het Land van Bartje’

  • Stukken Onderwerp
  • 18.02065 Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02066 Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02090 Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Het Land van Bartje
  • 18.02162 Toelichting bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02163 Regels bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02164 Verbeelding bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02170 Toelichting bijlage 1 bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02171 Toelichting bijlage 2 bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02172 Toelichting bijlage 3 bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02173 Toelichting bijlage 4 bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02174 Toelichting bijlage 5 bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02175 Toelichting bijlage 6 bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02176 Toelichting bijlage 7 bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02177 Toelichting bijlage 8 bestemmingsplan Het Land van Bartje
  • 18.02178 Regels bijlage 1 bestemmingsplan Het Land van Bartje
 • 7

  Vaststellen bestemmingsplan buitengebied

  • Stukken Onderwerp
  • 18.00654 Raadsbesluit bestemmingsplan Buitengebied Borger-Odoorn en bijbehorend PlanMER
  • 18.01745 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan buitengebied Borger-Odoorn
  • 18.01842 Aanbieding meningvormend stuk aan de gemeenteraad
  • 18.01860 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Verbeelding blad 1
  • 18.01861 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Verbeelding blad 2
  • 18.01862 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Verbeelding blad 3
  • 18.01863 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Verbeelding blad 4
  • 18.01864 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Verbeelding blad 5
  • 18.01865 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Verbeelding blad 6
  • 18.01866 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Regels
  • 18.01867 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied toelichting
  • 18.01868 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied zienswijzen anoniem
  • 18.01869 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied nota zienswijze anoniem
  • 18.01876 Vaststelling bestemmingsplan buitengebied bijlage toelichting deel 1
  • 18.01877 Vaststelling bestemmingsplan buitengebied bijlage regels
  • 18.01878 Vaststelling bestemmingsplan buitengebied, overzicht gewijzigde regels
  • 18.01879 Vaststelling bestemmingsplan buitengebied bijlage toelichting deel 2
 • 9

  Benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Esdal College

  • Stukken Onderwerp
  • 18.02557 Raadsvoorstel benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Esdal College
  • 18.02560 Raadsbesluit benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Esdal College
 • 10

  Sluiting