20 juni 2019

Oriënterende Raadsbijeenkomst 27 september 2018

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst oriënterende raadsbijeenkomst 06-09-2018

  • Stukken Onderwerp
  • 18.02245 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 06-09-2018
 • 6

  Uitvoering raadsbesluit Evaluatie Afvalinzameling 8 feb 2018

  • Stukken Onderwerp
  • 18.02040 Raadsvoorstel uitvoering raadsbesluit Evaluatie Afvalinzameling 8 februari 2018
  • 18.02041 Raadsbesluit Evaluatie Afvalinzameling 8 februari 2018
 • 7

  Verordening Duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn

  • Stukken Onderwerp
  • 18.01016 Raadsvoorstel aanpassing Verordening duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn (d.d. 2016)
  • 18.01088 Raadsbesluit gewijzigde Verordening Duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn 2018
 • 10

  Toeristenbelasting 2019

  • Stukken Onderwerp
  • 18.02003 Raadsvoorstel Toeristenbelastingtarief 2019.
  • 18.02025 Advies Recreatieschap Drenthe toeristenbelasting 2016-2019
  • 18.02042 Overzicht inkomsten toeristenbelasting Borger-Odoorn
 • 11

  Tweede begrotingswijziging 2018 EMCO-groep

  • Stukken Onderwerp
  • 18.02074 Raadsvoorstel tweede begrotingswijziging 2018 EMCO-groep
  • 18.02103 Zienswijze tweede begrotingswijziging 2018 EMCO-groep
  • 18.02123 Raadsbesluit Tweede begrotingswijziging 2018 EMCO-groep
  • 18.02124 Concept 2e begrotingswijzigng 2018 EMCO-groep
 • 18

  Sluiting