22 januari 2019

Oriënterende Raadsbijeenkomst 24 mei 2018

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst oriënterende raadsbijeenkomst 26-04-2018

  • Stukken Onderwerp
  • 18.01090 Besluitenlijst Orienterende Raadsbijeenkomst 26 april 2018
 • 6

  Klachtenoverzicht 2017

  • Stukken Onderwerp
  • 18.00527 Klachtenoverzicht 2017
  • 18.00530 Raadsvoorstel klachtenoverzicht 2017
  • 18.00532 Klachtenprotocol 2014
  • 18.00533 Klachtenoverzicht 2017
 • 7

  Kaderbrief en ontwerpbegroting 2019 Publiek Vervoer

  • Stukken Onderwerp
  • 18.01012 Raadsvoorstel kaderbrief en ontwerpbegroting 2019 Publiek Vervoer
  • 18.01013 Raadsbesluit kaderbrief en ontwerpbegroting 2019 Publiek Vervoer
  • 18.01014 Brief aan colleges
  • 18.01015 Ontwerpbegroting 2019 Publiek Vervoer
 • 8

  Begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting GGD Drenthe 2019 inclusief meerjarenraming 2019-2022

  • Stukken Onderwerp
  • 18.01051 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018, de kaderbrief 2019 en de ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2019-2022.
  • 18.01052 Jaarverslag GGD 2017
  • 18.01054 Kaderbrief 2019 van de GGD
  • 18.01055 De ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2019-2022
  • 18.01056 Getekend accountantsverslag
  • 18.01057 Getekende controleverklaring
  • 18.01058 Financieel overzicht Borger-Odoorn
 • 9

  Duurzaam Bouwen

  • Stukken Onderwerp
  • 18.00847 Raadsvoorstel duurzaam bouwen
  • 18.00848 Raadsbesluit duurzaam bouwen
 • 10

  Bijdrage aan Stichting Breedband Borger-Odoorn

  • Stukken Onderwerp
  • 18.01179 Raadsvoorstel bijdrage Stichting breedband Borger-Odoorn t.b.v. versterking leef- en vestigingsklimaat buitengebied Borger-Odoorn
  • 18.01190 Presentatie businesscase SBBO
  • 18.01191 Raadsbesluit bijdrage Stichting Breedband Borger-Odoorn t.b.v. versterking leef- en vestigingsklimaat buitengebied Borger-Odoorn
 • 11

  Sluiting