26 mei 2018

Oriënterende Raadsbijeenkomst 7 september 2017

 • Nr. Onderwerp
 • 1

  Opening

 • 2

  Spreekrecht burgers

 • 3

  Presentaties

 • 4

  Vaststellen agenda

 • 5

  Besluitenlijst oriënterende raadsbijeenkomst 6 juli 2017

 • 6

  Vaststelling bestemmingsplan "Nieuw Veenlanden 2.0"en Herziening beeldkwaliteitsplan Nieuw Veenlanden"

  • Stukken Onderwerp
  • 17.01313 Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0 toelichting
  • 17.01314 Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0 toelichting bijlage bodemonderzoek
  • 17.01316 Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0 toelichting watertoets
  • 17.01317 Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0 regels
  • 17.01318 Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0 verbeelding
  • 17.01319 Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0 beeldkwaliteitsplan
  • 17.01320 Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0 reactie provincie Drenthe
  • 17.01321 Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0 reactie waterschap
  • 17.01322 Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0 reactie brandweer
  • 17.01912 Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0 en herziening beeldkwaliteitsplan Nieuw Veenlanden 2.0
  • 17.01913 Reactie provincie op ontwerpbestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0
  • 17.01914 Reactie brandweer op ontwerpbestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0
  • 17.01915 Raadsvoorstel vastelling bestemmingsplan Nieuw Veenlanden 2.0 en herziening beeldkwaliteitsplan Nieuw Veenlanden 2.0
 • 7

  Onderzoeksrapport rekenkamercommissie: Rapport Cittaslow/Duurzaamheid

  • Stukken Onderwerp
  • 17.01145 Bestuurlijke oplegger onderzoeksrapport duurzame ontwikkeling met bijzondere aandacht voor Cittasslow
  • 17.01150 Ambtelijk- en bestuurlijk hoor- en wederhoor onderzoek Duurzaamheid/Cittaslow
  • 17.01511 Reactie college op onderzoek naar Duurzame ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor Cittaslow
  • 17.01700 Aanbieding rapport rekenkamercommissie Cittaslow/Duurzaamheid
  • 17.02167 Rapport duurzaam Borger-Odoorn
  • 17.02169 Bijlage 1 Uitwerking interviews Duurzaamheid - Cittaslow
  • 17.02201 Raadsbesluit onderzoeksrapport rekenkamercommissie Borger-Odoorn: "Duurzame ontwikkeling met bijzondere aandacht voor Cittaslow"
 • 8

  Project Zonneakkers

  • Stukken Onderwerp
  • 17.01552 Projectplan Zonneakkers
  • 17.02206 Raadsvoorstel Project Zonneakkers
  • 17.02234 Raadsbesluit Project Zonneakkers
 • 9

  Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, Borgerderweg 26 Odoorn

  • Stukken Onderwerp
  • 16.10428 Regels BP Borgerderweg 26 Odoorn
  • 16.10593 Toelichting BP Borgerderweg 26
  • 16.10594 Verbeelding BP Borgerderweg 26
  • 16.11344 Raadsbesluit Bestemmingsplan "Buitengebied, Borgerderweg 26 Odoorn"
  • 17.02017 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Borgerderweg 26 Odoorn
  • 17.02051 Akoestisch onderzoek The Willow Borgerderweg (kenmerk: 0009-R-17-I)
 • 10

  Aanwijzing lokale publieke media-instelling

  • Stukken Onderwerp
  • 17.02240 Raadsvoorstel aanwijzing lokale publieke media-instelling
  • 17.02244 Brief college: Aanwijzing publieke lokale media-instelling
  • 17.02245 Brief commissariaat voor de media: Aanwijzing lokale publieke omrooep
  • 17.02247 Raadsbesluit aanwijzing lokale publieke media-instelling
 • 11

  Sluiting