26 mei 2018

Raadsvergadering 29 juni 2017

woensdag 21 juni 2017

Op donderdag 29 juni om 16.00 uur is er raadsvergadering. Er vindt alleen een besluitvormende vergadering plaats.

De agenda voor de besluitvormende raadsvergadering telt vier agendapunt waarover nog discussie plaatsvindt (bespreekstuk). Dit betreft:

- Jaarstukken 2016
- Bestuursrapportage 2017-I
- Kadernota 2018


Op de website van de gemeenteraad kunt u de stukken inzien.

Inspreken:
Wilt u inspreken tijdens de vergadering? Meld dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur bij de griffie, via griffie@borger-odoorn.nl of telefoonnummer 140591. Spreekrecht is alleen mogelijk over de geagendeerde agendapunten

Volgen:
Als u de raadsvergadering wilt volgen, kunt u plaatsnemen op de publieke tribune. U kunt ook meekijken of –luisteren via www.gemeenteraadborger-odoorn.nl of RTV Borger-Odoorn (kabel 107.5, ether 106.0).