29 maart 2020

Samenstelling

De rekenkamercommissie Borger-Odoorn bestaat uit vier externe leden.


De leden zijn:

Dhr. P. (Piet) Wanrooij (voorzitter)

Ik woon in Nijeveen gemeente Drenthe. Benn getrouwd met Mieke en heb drie mooie jongens (Yur, Yaro en Charly).

Sta blijmoedig in het leven. Ben een mensen mens en heb ervaring opgedaan in verschillende branches en bedrijven als manager en consultant. Ben met veel plezier werkzaam in de lokale overheid vanaf 2000 in management functies en als secretaris-directeur. De lokale overheid is een wereld waarin ik me thuis voel. De dynamiek en de nabijheid van een gemeente spreekt mij erg aan.

Heb affiniteit met de politiek en het bestuur en beschik over een politieke antenne. Ondermeer opgedaan als ambtenaar en als Statenlid in Gelderland.

Mag graag meedenken met de Raad en zal mijn best doen al lid van de RKC.

In mijn vrije tijd  ren ik regelmatig een rondje en verder geniet ik van een bezoekje aan de bioscoop op zijn tijd.

Dhr. I. (Ico) van Slooten

Ico studeerde als bedrijfskundige in Groningen. Hij startte zijn carrière in de bancaire sector en maakte later de overstap naar lagere overheden. Hier is hij aan de slag gegaan als adviseur Economische Zaken. Op dit moment werkt hij als adviseur binnen het domein van gebieds- en economische ontwikkelingen. Ico is positief en initiërend. Hij haalt "buiten naar binnen"en is op zijn best als hij een ontwikkeling in gang kan zetten en tevreden als processen tot een positieve resultaten leiden.


 

 


 

 

 

Dhr. Drs. E. (Elias) de Haan

 Elias  is bestuurs- en beleidskundig onderzoeker. Hij heeft  veel ervaring in het begeleiden van gemeenten bij ambtelijke en bestuurlijke vernieuwingen. Hij doet dat voor uiteenlopende adviesbureaus. Ook was hij een aantal jaren raadslid en wethouder en een korte periode ambtenaar. Daarmee heeft hij ruime politieke, bestuurlijke en ambtelijke ervaring en kennis opgedaan. Deze ervaring en kennis zet hij in bij zijn onderzoeken en opleidingen.

(neven)functies:

- lid van het bestuur van de NVRR (vereniging van rekenkamercommissies)(onbezoldigd)

- Werkzaam bij BAN personeelsdiensten (parttime, bezoldigd)

- Zelfstandig bestuurskundig trainer en onderzoeker voor overheidsorganisaties(via intermediairs, fulltime, bezoldigd)

- Werkzaam als adviseur voor de NCOI (parttime, bezoldigd)

- Werkzaam voor Stibabo ((parttime, bezoldigd)

 

 

 

Mevrouw drs .M.C. (Marieke) Ekelenkamp (plv. voorzitter)

Marieke studeerde Bestuurskunde in Leiden. Marieke is zelfstandig ondernemer, met als expertise "samenwerking tussen organisaties" op het vlak van watermanagement en klimaatverandering. Haar opdrachtgevers zijn veelal waterschappen en gemeenten. Binnen de rekenkamercommissie komt haar bestuurskundige achtergrond goed van pas. Met haar werk binnen de rekenkamercommissie wil ze de raad ondersteunen in haar kader stellende en controlerende taak en zo bijdragen aan de democratie en het lerend vermogen van de organisatie.

Mevrouw F (Fransien) Koenders, secretaris

Fransien is sinds 2009 secretaris van de rekenkamercommissie. Destijds bestond de rekenkamercommissie nog uit 3 raadsleden, 3 externe leden en werd zij ondersteund door de ambtelijk secretaris. Vanaf juni 2015 bestaat de rekenkamercommissie uit 4 externe leden met ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Haar werkzaamheden binnen de rekenkamercommissie bestaan uit het voorbereiden en verslaglegging van de vergaderingen, beheren/bewaken van de onderzoekdossiers en ze is het aanspreekpunt voor de dagelijkse contacten. Naast het werk voor de rekenkamercommissie werkt Fransien op het bestuurssecretariaat en het griffiesecretariaat van de gemeente Borger-Odoorn.