29 maart 2020

Contactgegevens

Het secretariaat van de rekenkamercommissie Borger-Odoorn ligt bij de griffie van de gemeente.

Rekenkamercommissie Borger-Odoorn
T.a.v. de secretaris, mevrouw F. Koenders
Postbus 3
7875 ZG Exloo
T (0591) 53 54 43
rekenkamercommissie@borger-odoorn.nl