17 januari 2021

Raadsvergadering 25 juni 2020

dinsdag 16 juni 2020

Op donderdag 25 juni om 18.30 uur vindt een Besluitvormende Raadsvergadering van de gemeenteraad plaats. Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen zal de gemeenteraad fysiek bijeen komen met een quorum. De publieke tribune blijft gesloten voor het publiek.

Als belangstellende kunt u deze vergadering volgen via de live stream; www.gemeenteraadborger-odoorn.nl

Inspreken
Wilt u inspreken tijdens de vergadering? Meld dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur bij de griffie, via griffie@borger-odoorn.nl of telefoonnummer 140591. 

De stukken voor deze vergadering zijn hier in te zien