17 januari 2021

Raadsvergadering 17 juni 2020

donderdag 11 juni 2020

Op woensdag 17 juni om 19.00 uur vindt een OriĆ«nterende Raadsbijeenkomst van de gemeenteraad plaats. Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen zullen de woordvoerders fysiek bijeen komen. De publieke tribune blijft gesloten voor het publiek.

Als belangstellende kunt deze vergadering volgen via de live stream; www.gemeenteraadborger-odoorn.nl

Inspreken
Wilt u inspreken tijdens de vergadering? Meld dit dan uiterlijk op de dag van de vergadering om 12.00 uur bij de griffie, via griffie@borger-odoorn.nl of telefoonnummer 140591. 

De stukken voor deze vergadering zijn hier in te zien.