01 april 2020

Vergaderingen gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert in principe een keer per drie weken. Er is eerst een oriënterende raadsbijeenkomst en aansluitend een besluitvormende raadsvergadering. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. 
De burgemeester is voorzitter van de besluitvormende raadsvergadering. Hij heeft in deze vergadering geen stemrecht. Bij afwezigheid van de burgemeester, treedt de heer N. Wind op als waarnemend voorzitter van de raad. Hij zit ook de oriënterende raadsbijeenkomst voor.  

Overzicht vergaderdata gemeenteraad
Bekijk hier het overzicht met de vergaderdata van de raadsvergaderingen 2020.

Agenda en stukken
De raadsvergaderingen beginnen om 19.00 uur en worden gehouden in de raadzaal. Raadsagenda’s en raadsstukken voor beide vergaderingen zijn te vinden op het tabblad vergaderingen. Daarnaast zijn de stukken in te zien op het gemeentehuis en in de bibliotheken.

Naluisteren van raadsvergaderingen
Elke openbare raadsvergadering kunt u via een bandopname naluisteren.