22 januari 2019

Ken uw raadslid

Waar bent u geboren en getogen?
Ik ben op 31 maart 1971 geboren en getogen in Stadskanaal.

Wat is uw burgerlijke staat?
Ik ben getrouwd en moeder van 2 kinderen en van 2 cadeaukindjes

Sinds wanneer zit u in de gemeenteraad van Borger-Odoorn?
Ik zit sinds 2010 namens Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Borger Odoorn. Daarvoor ben ik 4 jaar fractie-assistent geweest.

Wat doet u naast het raadswerk?
Ik heb jaren lang gewerkt als coördinator bij Stichting Toeristisch en Recreatief Coevorden. Ik was verantwoordelijk voor de PR en Marketing van de gemeente Coevorden en droeg ik de zorg voor de 6 Tourist Info’s in deze gemeente. Helaas ben ik in maart 2016 ziek geworden en hierdoor ben ik mijn baan kwijtgeraakt. Op dit moment is mijn ziekte stabiel en probeer ik zoveel mogelijk van mijn leven te maken!
Naast mijn raadswerk ben ik betrokken bij de provinciale partij Sterk Lokaal. Deze nieuwe partij maakt zich sterk als lokale provinciale partij. Ik denk en praat mee in de fractie

 Hoe is uw politieke carriere tot nu toe verlopen?
Mijn politieke carriere is tot nu toe heel verschillende verlopen. In 2010 zijn we als grootste partij van 6 niet in de coalitie gekomen. Dit zorgde voor een bijzondere start als raadslid. De jaren die volgden hebben we een positief kritische oppositie gevoerd. Mijn voorkeur ligt bij de portefeuilles economische zaken, werk en inkomen en financiën. In 2014 heeft GB opnieuw een groei doorgemaakt en waren we met 9 raadsleden de grootste fractie. Samen met het CDA en D66 hebben we een coalitie gevormd. In 2018 hebben we helaas 1 zetel verloren, maar zijn we nog steeds de grootste partij in onze gemeente. De nieuwe coalitie wordt gevormd met VVD en D66, waarbij meer aandacht zal worden gegeven aan onze dienstverlening en service richting onze inwoners. Doordat GB 2 wethouders gaat leveren, zal ik de functie van fractievoorzitter op mij gaan nemen. Een nieuwe functie, die ik me nog eigen moet maken, maar waar ik zeker zin in heb!

 Waar gaat u zich de komende tijd hard voor maken?
Er komen opnieuw een aantal grote thema’s op gemeentes af, zoals de nieuwe Omgevingswet, nieuwe privacywet, maar ook de komst van de windmolens zal nog veel aandacht vragen. Het sociaal domein loopt naar behoren, maar evaluatie blijft belangrijk. Onze inwoners moeten niet tussen wal en schip vallen doordat er geen hulp geboden wordt, doordat mensen eenzaam zijn, doordat ze geen werk kunnen vinden etc. Ik zal me hard maken voor en luisteren naar de inbreng van onze inwoners.
Soms worden wensen vanuit dorpen niet gerealiseerd. Het blijft dan zaak om in gesprek te blijven en te kijken wat en hoe het dan ev. wel gaat lukken. Mijn motto: “Kijken en denken in kansen, niet meteen NEE roepen!”

 Waar heeft u een hekel aan?
Ik heb een hekel aan achterkamerpolitiek. Zaken die belangrijk zijn al in een voorstadium besluiten. Ik vind dat iedereen recht heeft op een eerlijke en transparante raad, waarin voor- en tegenstanders elkaar kunnen/moeten vinden. Besluiten moeten op een goed afgewogen manier tot stand komen.
Als blijkt dat iemand een verkeerd standpunt heeft ingenomen, moet iemand dit durven toegeven, zonder dat men hier op aan wordt gesproken.


Wat is uw favoriete boek?
In 2016 werd ik zomaar uit het niets geconfronteerd met een kwaadaardige hersentumor, waardoor mijn leven van de een op de andere dag volledig op z’n kop stond. De levensverwachting was toen 8-12 maanden. Door bewust en gezonder te gaan leven kreeg ik een nieuwe kijk op de wereld.
Ik ben me gaan verdiepen in de kracht van de natuur en toen bleek dat de cannabisplant een heel krachtig medicijn is voor veel ziekten en klachten. Ook het stoppen van tumorgroei is daar een van. Daarom ben ik sinds 2016 begonnen met Medicinale Cannabisolie in te nemen. Ik ben nu ruim 2 jaar verder en voel me erg fit en goed. Ik geniet volop van de kleine dingen van het leven!
Het boek “Kanker & Cannabis” vertelt het verhaal van een vrouw die ook een kwaadaardige kankervorm heeft en ook de keuze heeft gemaakt voor cannabis. Haar verhaal en beleving is erg herkenbaar en ik haal er veel kracht/steun uit.

 

 

Datum: 23 mei 2018