21 januari 2018

Hans Verschut

Hans Verschut
Hans Verschut
Valkruid 44
9521 HH Nieuw-Buinen
T 0599-638826
Hoofd- en nevenfuncties

Hoofd- en nevenfuncties

Sluiten
  • Bestuur contactpunt Mantelzorg Borger-Odoorn (onbezoldigd)

Ken uw raadslid

Waar bent u geboren en getogen?
Gouda tot mijn 65e jaar

Wat is uw burgerlijke staat?
Samenwonend

Sinds wanneer zit u in de gemeenteraad van Borger-Odoorn?
Vanaf 02-03-2017

Wat doet u naast het raadswerk?
Bestuur Contact Punt Mantelzorg
Vrijwillige hulp via Andes/sociaal team

Hoe is uw politieke carriere tot nu toe verlopen?
Tijd voor politiek kwam pas na mijn verhuizing naar Nieuw Buinen in 2008. 
Lid geworden van Gemeentebelangen.

Wat is uw passie?
Ben niet meer werkzaam dus het vissen weer opgepakt

Waar gaat u zich de komende tijd hard voor maken?
Zit in de werkgroep voor Dorpencontacten om de verbinding tussen burgers en politiek te bevorderen

Waar heeft u een hekel aan?
Het niet nakomen van beloftes

Wat is uw favoriete boek?
Medusa Ultimatum van Ludlum

Wat is uw favoriete film?
The Green Mile

 

 


Datum: 07-03-2017