17 januari 2021

Agendacommissie

De agendacommissie is een door de raad benoemde commissie. De agendacommissie bestaat uit de plaatsvervangend voorzitter van de raad, een raadslid uit een coalitiepartij en een raadslid uit een oppositiepartij. Daarnaast kan de voorzitter van de raad deelnemen aan de bijeenkomsten van de agendacommissie. Hij heeft een adviserende stem. De griffier of diens vervanger is in elke vergadering van de agendacommissie aanwezig.

De agendacommissie in Borger-Odoorn bestaat uit de raadsleden Erik Veen, Martin Hoogerkamp, Ankie Huijing,  burgemeester Jan Seton en raadsgriffier HenriĆ«tte van Olst. Meestal tien dagen voorafgaand aan de raadsvergadering komt de agendacommissie bijeen. 

De agendacommissie is belast met de planning en agendering van de raadsvergaderingen en andere werkzaamheden van de raad.